Witam na stronie poświęconej mojemu życiu zawodowemu. Zapraszam i polecam.

kontakt

+48 604 247 170

organizacje

współpraca

Pomyślałem i Zapraszam… Studium Akademia Coachingu Biznesowego

W swojej praktyce zawodowej zajmuję się coachingiem życiowym (life) i biznesowym (executive, specjalistycznym, umiejętności i kompetencji). Często spotykam się z pytaniami, czym różnią się między sobą te dwa typy coachingu. Oczywiście najprostsza odpowiedź brzmi: tematyką. Cele coachingu biznesowego ogniskują się wokół efektywności zawodowej klienta, często rozumianej bardzo szeroko i łączącej się z życiem osobistym. Dzieje się tak chociażby w przypadku długofalowych planów zawodowych, łączących się z sytuacją rodzinną i wypaleniem zawodowym, z problemami w wielu różnych obszarach w tle. W przypadku coachingu życiowego istnieje szerokie spektrum tematów i celów, choć poruszane zagadnienia często łączą się z pracą i wynikają z sytuacji zawodowej klienta.

To, co najbardziej różni coaching życiowy od biznesowego to – moim zdaniem – osoba sponsora i organizacja procesu. W pierwszym przypadku to klient przychodzi do coacha i sam wyznacza cele swojej pracy, sam też siebie motywuje (mniej lub bardziej) do działania. Owszem, czasami pojawia się w tle jakaś zewnętrzna siła sprawcza (Mąż bardzo namawiał mnie na tę wizytę. To koleżanka przekonała mnie, abym poszedł do coacha), ale nie bierze ona bezpośredniego udziału w procesie coachingu.

W procesie coachingu biznesowego jest inaczej. Pojawia się sponsor, jak nazywam osobę (zazwyczaj to przełożony klienta coachingu), która oczekuje korzyści biznesowych związanych z procesem coachingu, być może podjęła decyzje o coachingu, płaci za niego.

W przypadku moich coachingów biznesowych, sponsor pojawia się dwukrotnie – podczas sesji początkowej oraz na koniec procesu. Zanim zacznę pracę rozmawiam krótko z klientem coachingu – poznajemy się i wstępnie omawiamy jego sytuację w organizacji, cele coachingu i poziom motywacji. Następnie dołącza do nas sponsor i wspólnie ustalamy co ma być efektem całego procesu – czasem negocjujemy, czasem mediuję, a zazwyczaj pomagam ustalić wymierne wskaźniki osiągnięcia celów. Podczas tej rozmowy ustalamy też sposób komunikacji w trakcie trwania procesu coachingu – dążę do tego, aby nadawcą wszelkich informacji merytorycznych był (jeśli będzie miał taką wolę) klient. Ja zaś tylko potwierdzam służbom personalnym odbycie sesji.

<pOczywiście nieco inaczej wygląda to w przypadku coachingu umiejętności, np. zarządczych lub sprzedażowych. Tu możemy pracować nad konkretnymi kompetencjami wyrażanymi w postaci mierzalnych zachowań klienta. Tutaj też obecność sponsora może być większa – nie tylko na początku i końcu procesu, lecz również „w środku” jako aktywnego uczestnika pracy klienta, czasem wręcz menedżera-trenera ściśle współpracującego i wspomagającego proces – niemal drugiego coacha.

Sponsor pojawia się również na końcu procesu – wspólnie oceniamy wyniki, podsumowujemy, ustalamy ewentualne dalsze kroki rozwojowe.

Przyjrzyjmy się teraz narzędziom coachingu. W zasadzie może to być wszystko, co stanie się efektywne w procesie coachingu, pasuje klientowi i jest adekwatne do sytuacji, a zatem „do wyboru, do koloru”. Czasami sprawy „administracyjne” trochę narzucają wybór pewnych narzędzi – sponsor, a częściej dział personalny, ma wizję pewnych rozwiązań metodologicznych. Rozmawiamy wówczas i zastanawiamy się wspólnie nad ich efektywnością – zawsze chętnie uczę się nowych podejść. Nigdy nie zdarzyła się sytuacja, w której nie udało się wypracować wspólnego stanowiska.

Wiele można by pisać o niuansach coachingu biznesowego, o jego cechach wspólnych z innymi coachingami, a także różnicach, powiązaniach celów klienta z celami biznesowymi i efektywnością jego organizacji/zespołu/współpracowników. Wszystkich chętnych do zgłębiania tej wiedzy (oczywiście w kontekście uniwersalnych zasad coachingu) z wielką przyjemnością zapraszam do Studium AKADEMIA COACHINGU BIZNESOWEGO przy Agencji Rozwoju Pomorza. W ramach reklamy dodam, że podstawy merytoryczne i metodologiczne Studium tworzyliśmy wraz z najlepszymi trenerami coachingu w Polsce, długoletnimi coachami-praktykami. Zajęcia będą zgodne z kompetencjami International Coach Federation, a zatem stanowić będą krok w kierunku przyszłej akredytacji w ICF.

Bardzo serdecznie zapraszam 🙂

Studium AKADEMIA COACHINGU BIZNESOWEGO przy Agencji Rozwoju Pomorza,

www.arp.gda.pl/846,studium-akademia-coachingu-biznesowego.html,

kontakt: Sabina Szuta, (58) 32 33 243, sabina.szuta@arp.gda.pl;

Wpis obublikowano 27 sierpnia 2013 w kategorii Zapraszam

Dodaj komentarz